Online inschrijven voor onze programma’s

Inschrijven voor een van onze programma’s gaat heel eenvoudig:

  • Lees hieronder onze algemene voorwaarden.
  • Kies het vakje met het gewenste programma.
  • Je komt in de webshop
  • Plaats daar het gewenste programma in je ‘winkelmandje

Let op:
– ben je jonger dan 21 jaar, vul dan bij KORTINGSCODE in:  Onder 21
– wil je in termijnen betalen? kies bij BEZORGOPTIES:  betalen in termijnen

  • maak je account aan of login met je bestaande account.
  • betaal de € 100 en je inschrijving is geregeld.

Hierna nemen we contact met je op. We sturen je de hele of 1e termijn factuur. Hierop is het inschrijfgeld in mindering gebracht.

Bij vragen?  chat / info@uniovision.nl / 030 227 3360

Algemene Voorwaarden

Je zelf ontwikkelen bij Uniovision is een innerlijke weg waar jezelf de verantwoordelijkheid voor draagt. De begeleiders van
Uniovision zijn geen hulpverleners en ook geen therapeuten.

De begeleiders van Uniovision hebben de intentie om mensen vanuit onvoorwaardelijke liefde te begeleiden bij het
ontwikkelen van hun bewustzijn.

Hiermee bedoelen we dat deelnemers komen voor hun eigen ontwikkeling. Natuurlijk komen mensen daarbij hun belemmeringen of problemen tegen.
Maar het uitgangspunt is dat je de bereidheid hebt, om iets te onderzoeken en met jezelf aan te gaan.

Het ontwikkelen van je bewustzijn behoeft een normale gezondheid.

Daarmee bedoelen we dat je niet verslaafd bent aan middelen. Óf onder behandeling staat van vormen van geestelijke, of spirituele bijstand.

Mocht je hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Enerzijds zijn sommige van onze deelnemers intellectueel hoog opgeleid. Anderzijds hebben we deelnemers, die nauwelijks beschikken over een diploma. Maar zeer fijngevoelig zijn.

Voor ons maakt het niet uit, want het pad van ontwikkeling is individueel.

De minimum leeftijd om deel te kunnen nemen aan het Aardse magie programma is zeventien jaar. Bij hoogbegaafde jongeren maken we soms een uitzondering op deze regel, neem hierover gerust contact met ons op.

Er is geen bovengrens qua leeftijd aan de opleiding.

Om deel te kunnen nemen aan Kosmische magie, heb je het certificaat van Aardse Magie deel 1 tot en met 4 nodig.

Om deel te kunnen nemen aan Oneindige magie, heb je het certificaat van Kosmische Magie deel 1 tot en met 3 nodig.

Met het missen van een opleidingsdag mis je veel. Wij willen dit dan ook begrenzen.

We hebben een aanwezigheidsplicht van 90%. Een onverhoopt gemiste lesdag kun je desgewenst inhalen middels een
individuele sessie. We raden dit ten zeerste aan, echter er zijn wel extra kosten aan verbonden. Namelijk de prijs van een reguliere
sessie.

Mis je meerdere lesdagen dan verlies je daarmee uitzicht op het certificaat en je toegang tot het volgende jaar.
Hierin zijn we best streng; weet dat hier heel bewust voor is gekozen en niet bedoeld is om ‘gemeen’ te zijn. Het inhalen van
een lesdag d.m.v. een individuele sessie, is niet van invloed op de aanwezigheidsplicht van de officiële lesdagen.

Wanneer je je wilt afmelden voor een opleiding dag dan kan dat telefonisch, via de app of de email. Doe dit zo snel mogelijk tenminste 24 uur van te voren.

Deelnemers ontvangen aan het eind van Aardse Magie, Kosmische magie en Oneindige magie een certificaat wanneer is voldaan aan de criteria. Deze zijn:

– het voldoen aan de huiswerkverplichting, naar tevredenheid van de begeleiders.
– het voldoen aan de opkomstplicht van 90% voor de lesdagen.
– het leveren van een actieve bijdrage in de lessen
– de slot opdracht aan het einde van het les jaar is met een voldoende afgesloten.

Het lesgeld omvat:

· het bedrag voor de opleiding, dit is een vast bedrag of individueel is bepaald
· de lesmaterialen
· de kosten voor het verblijf, koffie thee en versnaperingen
– inschrijfkosten

Niet inbegrepen:
· Je eigen reiskosten naar onze locatie.
· We vragen je een eigen lunchpakket mee te nemen of gebruik te maken van voorzieningen in de buurt.

Je bent ingeschreven na de ontvangst van de eerste betaling voor je inschrijfgeld.

Wil je in termijnen betalen dan geldt het inschrijfgeld als eerste termijn. Daarna ontvang je via de mail aan het begin van iedere maand een factuur met de volgende termijn.

Wil je ineens het gehele bedrag betalen dan ontvang je van ons een factuur voor het resterende bedrag.

De factuur dient aan ons te zijn voldaan uiterlijk op de vervaldatum van de factuur.
De betaalgegevens staan op de factuur vermeld.

Mocht je tegen betalingsproblemen aanlopen neem dan s.v.p. contact met ons op. We zijn altijd bereid om naar een oplossing te zoeken. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat we je vragen om te stoppen met de opleiding.

We maken geen gebruik van incasso bureaus vanuit ons vertrouwen in onvoorwaardelijke liefde. Een factuur blijft open staan tot zes maanden na het einde van een programma. Is de factuur op dat moment nog niet voldaan, dan ontvang je van ons een kwijtschelding. Daarmee nemen wij onze verantwoordelijkheid in het schoon houden van de energetische verbindingen.

Het in termijnen betalen van het programma is een service die we alleen voor particulieren aanbieden. Heb je een klein eigen bedrijf dan maken we soms een uitzondering op deze regel. Vraag er dan gerust naar.

Annuleren voor aanvang:
Bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang van het programma is het inschrijfgeld verschuldigd.

Tussentijdse beëindiging:
Wanneer je tussentijds wilt stoppen vragen we je dit bij ons schriftelijk te melden. Daarop nemen we contact met je op.

Het kan zijn dat er sprake is van een weerstand die een volgende stap in je ontwikkeling in de weg zit. We begeleiden je graag bij de transformatie hiervan. Vaak is een individuele sessie dan een goede weg.

Maar voel je vrij.

Er is wetgeving die dit regelt conform welke wij dienen te werken. Na ontvangst van je schriftelijke melding (dit kan enkel via de post of email) zullen we dit bevestigen. (whatsapp en voicemail berichten zijn niet mogelijk hiervoor) De opzegging rekenen we per het eerstvolgende lesblok.

Betaal je in termijnen dan ontvang je geen vervolgnota’s meer. Openstaande rekeningen dienen wel te worden voldaan.

Heb je de prijs van deelname vooruit betaald, dan ontvang je het rest bedrag terug bij het laatste lesblok. Dit bedrag is het inschrijfgeld minus de kosten bij aanvang, omgerekend naar de resterende tijd.

Annulering wegens onvoldoende deelnemers:
Wanneer er vóór aanvang van de training onvoldoende aanmeldingen zijn om te kunnen starten, wordt restitutie verleend van hetgeen je ons hebt betaald.

De begeleiders van Uniovision kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel letsel of schade van welke aard ook,
welke direct of indirect in verband kan worden gebracht met deelname aan de opleiding.

Deelnemers kunnen wel aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die, door het niet opvolgen van de door de begeleiding
gegeven aanwijzingen of adviezen, door henzelf wordt toegebracht aan personen, huis of huisraad.

De begeleiders verstrekken geen informatie aan derden als daarmee de vertrouwensrelatie met de deelnemer wordt geschaad,
tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer. Behoudens aanspraak op grond van wettelijke verplichtingen.

We hebben een uitgebreide privacy verklaring die je via deze link kunt lezen.

In onze visie is het gebruik van geestverruimende middelen in deze tijd een belemmering voor het ontwikkelen van je bewustzijn. We weten dat hierover in de wereld van spirituele ontwikkeling anders wordt gedacht. We raden het je ten zeerste af en leggen dat graag uit.

Wanneer we merken tijdens opleidingsdagen of op reizen dat je onder invloed hiervan verkeert zullen we je direct wegsturen. Het vormt namelijk een gevaar voor jezelf, voor ons en voor je mededeelnemers. Er vindt dan geen enkele restitutie van lesgeld plaats.

Heb je hierover vragen, stel ons deze gerust voor aanvang. We zijn geen moraal ridders, we verzorgen een programma waar het draait om meesterschap over je emoties.

Algemene Voorwaarden

Je zelf ontwikkelen bij Uniovision is een innerlijke weg waar jezelf de verantwoordelijkheid voor draagt. De begeleiders van
Uniovision zijn geen hulpverleners en ook geen therapeuten.

De begeleiders van Uniovision hebben de intentie om mensen vanuit onvoorwaardelijke liefde te begeleiden bij het
ontwikkelen van hun bewustzijn.

Hiermee bedoelen we dat deelnemers komen voor hun eigen ontwikkeling. Natuurlijk komen mensen daarbij hun belemmeringen of problemen tegen.
Maar het uitgangspunt is dat je de bereidheid hebt, om iets te onderzoeken en met jezelf aan te gaan.

Het ontwikkelen van je bewustzijn behoeft een normale gezondheid.

Daarmee bedoelen we dat je niet verslaafd bent aan middelen. Óf onder behandeling staat van vormen van geestelijke, of spirituele bijstand.

Mocht je hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Enerzijds zijn sommige van onze deelnemers intellectueel hoog opgeleid. Anderzijds hebben we deelnemers, die nauwelijks beschikken over een diploma. Maar zeer fijngevoelig zijn.

Voor ons maakt het niet uit, want het pad van ontwikkeling is individueel.

De minimum leeftijd om deel te kunnen nemen aan het Aardse magie programma is zeventien jaar. Bij hoogbegaafde jongeren maken we soms een uitzondering op deze regel, neem hierover gerust contact met ons op.

Er is geen bovengrens qua leeftijd aan de opleiding.

Om deel te kunnen nemen aan Kosmische magie, heb je het certificaat van Aardse Magie deel 1 tot en met 4 nodig.

Om deel te kunnen nemen aan Oneindige magie, heb je het certificaat van Kosmische Magie deel 1 tot en met 3 nodig.

Met het missen van een opleidingsdag mis je veel. Wij willen dit dan ook begrenzen.

We hebben een aanwezigheidsplicht van 90%. Een onverhoopt gemiste lesdag kun je desgewenst inhalen middels een
individuele sessie. We raden dit ten zeerste aan, echter er zijn wel extra kosten aan verbonden. Namelijk de prijs van een reguliere
sessie.

Mis je meerdere lesdagen dan verlies je daarmee uitzicht op het certificaat en je toegang tot het volgende jaar.
Hierin zijn we best streng; weet dat hier heel bewust voor is gekozen en niet bedoeld is om ‘gemeen’ te zijn. Het inhalen van
een lesdag d.m.v. een individuele sessie, is niet van invloed op de aanwezigheidsplicht van de officiële lesdagen.

Wanneer je je wilt afmelden voor een opleiding dag dan kan dat telefonisch, via de app of de email. Doe dit zo snel mogelijk tenminste 24 uur van te voren.

Deelnemers ontvangen aan het eind van Aardse Magie, Kosmische magie en Oneindige magie een certificaat wanneer is voldaan aan de criteria. Deze zijn:

– het voldoen aan de huiswerkverplichting, naar tevredenheid van de begeleiders.
– het voldoen aan de opkomstplicht van 90% voor de lesdagen.
– het leveren van een actieve bijdrage in de lessen
– de slot opdracht aan het einde van het les jaar is met een voldoende afgesloten.

Het lesgeld omvat:

· het bedrag voor de opleiding, dit is een vast bedrag of individueel is bepaald
· de lesmaterialen
· de kosten voor het verblijf, koffie thee en versnaperingen
– inschrijfkosten

Niet inbegrepen:
· Je eigen reiskosten naar onze locatie.
· We vragen je een eigen lunchpakket mee te nemen of gebruik te maken van voorzieningen in de buurt.

Je bent ingeschreven na de ontvangst van de eerste betaling voor je inschrijfgeld.

Wil je in termijnen betalen dan geldt het inschrijfgeld als eerste termijn. Daarna ontvang je via de mail aan het begin van iedere maand een factuur met de volgende termijn.

Wil je ineens het gehele bedrag betalen dan ontvang je van ons een factuur voor het resterende bedrag.

De factuur dient aan ons te zijn voldaan uiterlijk op de vervaldatum van de factuur.
De betaalgegevens staan op de factuur vermeld.

Mocht je tegen betalingsproblemen aanlopen neem dan s.v.p. contact met ons op. We zijn altijd bereid om naar een oplossing te zoeken. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat we je vragen om te stoppen met de opleiding.

We maken geen gebruik van incasso bureaus vanuit ons vertrouwen in onvoorwaardelijke liefde. Een factuur blijft open staan tot zes maanden na het einde van een programma. Is de factuur op dat moment nog niet voldaan, dan ontvang je van ons een kwijtschelding. Daarmee nemen wij onze verantwoordelijkheid in het schoon houden van de energetische verbindingen.

Het in termijnen betalen van het programma is een service die we alleen voor particulieren aanbieden. Heb je een klein eigen bedrijf dan maken we soms een uitzondering op deze regel. Vraag er dan gerust naar.

Annuleren voor aanvang:
Bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang van het programma is het inschrijfgeld verschuldigd.

Tussentijdse beëindiging:
Wanneer je tussentijds wilt stoppen vragen we je dit bij ons schriftelijk te melden. Daarop nemen we contact met je op.

Het kan zijn dat er sprake is van een weerstand die een volgende stap in je ontwikkeling in de weg zit. We begeleiden je graag bij de transformatie hiervan. Vaak is een individuele sessie dan een goede weg.

Maar voel je vrij.

Er is wetgeving die dit regelt conform welke wij dienen te werken. Na ontvangst van je schriftelijke melding (dit kan enkel via de post of email) zullen we dit bevestigen. (whatsapp en voicemail berichten zijn niet mogelijk hiervoor) De opzegging rekenen we per het eerstvolgende lesblok.

Betaal je in termijnen dan ontvang je geen vervolgnota’s meer. Openstaande rekeningen dienen wel te worden voldaan.

Heb je de prijs van deelname vooruit betaald, dan ontvang je het rest bedrag terug bij het laatste lesblok. Dit bedrag is het inschrijfgeld minus de kosten bij aanvang, omgerekend naar de resterende tijd.

Annulering wegens onvoldoende deelnemers:
Wanneer er vóór aanvang van de training onvoldoende aanmeldingen zijn om te kunnen starten, wordt restitutie verleend van hetgeen je ons hebt betaald.

De begeleiders van Uniovision kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel letsel of schade van welke aard ook,
welke direct of indirect in verband kan worden gebracht met deelname aan de opleiding.

Deelnemers kunnen wel aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die, door het niet opvolgen van de door de begeleiding
gegeven aanwijzingen of adviezen, door henzelf wordt toegebracht aan personen, huis of huisraad.

De begeleiders verstrekken geen informatie aan derden als daarmee de vertrouwensrelatie met de deelnemer wordt geschaad,
tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer. Behoudens aanspraak op grond van wettelijke verplichtingen.

We hebben een uitgebreide privacy verklaring die je via deze link kunt lezen.

In onze visie is het gebruik van geestverruimende middelen in deze tijd een belemmering voor het ontwikkelen van je bewustzijn. We weten dat hierover in de wereld van spirituele ontwikkeling anders wordt gedacht. We raden het je ten zeerste af en leggen dat graag uit.

Wanneer we merken tijdens opleidingsdagen of op reizen dat je onder invloed hiervan verkeert zullen we je direct wegsturen. Het vormt namelijk een gevaar voor jezelf, voor ons en voor je mededeelnemers. Er vindt dan geen enkele restitutie van lesgeld plaats.

Heb je hierover vragen, stel ons deze gerust voor aanvang. We zijn geen moraal ridders, we verzorgen een programma waar het draait om meesterschap over je emoties.