Realm van de Draken

Toelichting

Ouder dan de Aarde is de realm van de draken. Alhoewel deze legendarische realm zich lange tijd voor de Aarde onzichtbaar heeft gehouden, is zij in het afgelopen era teruggekeerd. Waardoor deze realm zich nu binnen ons zichtveld bevindt.

De leidende principes in deze realm zijn het heiligbeen chakra en de modus van het reageren. Dit maakt dat de draken beschikken over een enorme vuurkracht, die zich gemakkelijk via de emoties kan ontladen. Dat geeft haar leden een opvliegend temperament.

Maar heeft de draak zijn kracht tot volwassenheid ontwikkeld, dan is hij of zij in staat, om een oeroude wijsheid door deze emoties heen, tot leven te brengen. Een wijsheid die zelfs de meest oude zielen tot stilte kan manen.

Bovendien is de beeltenis van draken als grote vliegende wezens geen sprookje. Het weerspiegelt namelijk de enorme hoeveelheid materie die nodig is, om zo’n oud bewustzijn op Aarde te kunnen manifesteren.

Echter, een hedendaagse verschijningsvorm als grote vliegende reus, zou in deze tijd weinig kans op een bestendige incarnatie bieden. De draken lijken erin geslaagd om, net als alle anderen, in een menselijke vorm te incarneren. Toch lijkt dat niet altijd helemaal te lukken. Waardoor ze vreemde fysieke afwijkingen kunnen vertonen. Alsof ze er ergens niet helemaal inpassen.

Ook hebben draken een sterke affiniteit met goud. Dat blijkt meestal uit dikke bankrekeningen, erfenissen of andere vormen van bezit. Dit hebben ze, in de fase van ontwikkeling naar volwassenheid, vaak niet eens door. Het beeld van de ‘slapende draak op een berg goud’, lijkt niet zomaar te zijn ontstaan.

Onderliggend aan dit verhaal, is dat goud één van de meest essentiële materiële bouwstenen is geweest, die aan de schepping van de Aarde ten grondslag heeft gelegen.

Aan de andere kant kunnen draken ingewikkeld zijn in de omgang. Vanwege hun enorme kracht in de emotionele lagen, kunnen ze immers gemakkelijk en met veel kracht uit hun humeur schieten.

Daarom is het belangrijk je dan voor hen te waken. Want al zie je het aan de buitenkant niet altijd aan ze af, in de energie kunnen ze je zomaar een enorme oplawaai met hun ‘staart’ verkopen.

Kortom, behandel een draak dus altijd met respect. Want op grond van ouderdom en bijdrage aan het geheel, verdienen ze dit.