Realm van de Elven

Toelichting

In de realm van de elven is de energie licht en verfijnd. Daardoor kan de beweging er soms wat op het ijle af zijn. Echter, het is er gemakkelijk om dingen te transformeren.

De leidende principes in de realm van de elven zijn het twaalfde transformatie chakra, en de modus van her-inneren.

De elven bezitten een grote mate van eigenzinnigheid. Toch zijn de verbindingen met hun omgeving krachtiger aanwezig, dan bij de magiërs. Daarnaast zijn hun relaties ook minder nadrukkelijk familiegericht, dan bij de wolven.

Elven beschikken over een sterk eenheidsbewustzijn. Daardoor vormen ze als groep een sterke eenheid en kunnen ze veel flexibiliteit in de verbinding met anderen hanteren.

De realm van de elven, is een plek waar over grote lijnen wordt gekeken en nieuwe visies worden verzameld.

Zachtmoedigheid, sierlijke klanken en ronde vormen bepalen het beeld. Daarnaast ervaren de elven op een geheel eigen manier de verbinding met de wezens van de natuur.

Één van de krachten in deze realm, is het telepathisch uitwisselen van informatie.

Door de hoge energetische component, kan het voor de elven lastig zijn om snel tot keuzes te komen. Op iedere vraag zijn namelijk veel vertakkingen waarneembaar. Zodat het soms moeilijk is om het spoor helder te blijven te zien, en keuzes met elkaar af te wegen.

Echter, wanneer elven zich de magie van hun lichaam eenmaal eigen hebben gemaakt, dan kunnen zij daarin een grote souplesse en gratie ontwikkelen.