Realm van de ET’s

Toelichting

De realm van de ET’s, eigenlijk de ‘extra terrestials/buitenaardsen’, vormt een bonte verzameling van zielen met een niet Aardse komaf.

Waardoor het een verzameldomein is van mensen met, voor Aardse begrippen, onbekende vermogens en krachten.

Onvoorwaardelijke liefde speelt een belangrijke rol in de realm van de ET’s. Enerzijds omdat het een verfijnde ontwikkeling behoeft om de overstap van het ene naar het andere universum te kunnen maken.

Anderzijds omdat de veelzijdige achtergronden, een grote mate van wederzijdse verdraagzaamheid behoeven, om deze realm met elkaar te kunnen handhaven.

Een gemeenschappelijke fascinatie in deze realm, lijkt de ‘schepping’ in zijn algemeenheid te zijn. Als je ergens de symboliek van de Flower of Life tegenkomt, dan is het wel hier. Het is de verbindende schakel, die de veelheid van materie en verschijningsvormen, met elkaar verbindt.

Het thymuschakra en de modus van creatie zijn hier de leidende principes. Niet vreemd, want met uitstek het thymus chakra, is de poort waarlangs verbindingen met andere universa worden gemaakt.

Waar voor zielen in zijn algemeenheid het verlangen naar ‘huis’ al een belangrijk aspect is, werkt dat hier dubbel. De incarnatie in een vreemde omgeving, maakt dat nog de zielenwereld als de plek van incarnatie ondersteuning bieden in het opdoen van ervaringen.

Het is dan ook niet vreemd, dat je in deze realm pioniers op de meest uiteenlopende gebieden tegen kunt komen. Waarbij ook vaak veel wordt geworsteld met het doorgronden van de ‘relatief onbekende’ relatie tussen de geest en het lichaam.

In de omgang met elkaar is dit een realm waar veel wordt geëxperimenteerd. Het is een plek waarin niet alleen de Aardse vormen van relaties, maar ook een grote verscheidenheid aan niet Aardse vormen van relaties, kunnen worden verkend.