Realm van de Hogepriesters en Hogepriesteressen

Toelichting

In de realm van de hogepriesters en hogepriesteressen, worden de verbindingen tussen de hogere en Aardse dimensies gelegd.

Hier bevinden zich de ‘boodschappers’. In essentie gaat het over het kunnen ontvangen van informatie uit andere lagen van ons bestaan, en het vertalen daarvan in woorden, klanken, vormen en beelden, bestemd voor de ontvanger.

Het kosmisch doorstromingschakra en de modus van intuïtie zijn hier de leidende principes. Het maakt de hogepriesters en hogepriesteressen tot mensen die vaak in twee werelden tegelijk lijken te leven.

Symbolen, rituele objecten en Egyptische voorwerpen maken vaak deel uit van het leefgebied in deze realm. Dingen die soms voor beneden en soms voor boven van betekenis zijn. Het maakt de hogepriesters en hogepriesteressen vaak tot hele kleurige mensen.

Lastig in deze realm is soms, om scherp te houden welke stem met wie spreekt. Waardoor de hogepriesters wel eens wat chaotisch over kunnen komen.

De oneindige verscheidenheid in de uitwisseling van informatie, en de zuiverheid die nodig is om de informatie te kunnen vertalen, maakt dat de leden van deze realm, hun ‘ding’ vaak erg alleen en op hun eigen manier doen.

Maar tegelijkertijd is het misschien wel de vrolijkste realm van allemaal.