Realm van de Koningen en Koninginnen

Toelichting

Wie deel uitmaakt van de realm van de koningen en koninginnen, beschikt over het vermogen om de gevoelens van een heel volk bewust te kunnen waarnemen en leiden.

Oftewel, in deze realm is er sprake van een groot groepsbewustzijn. Daarom zijn de koningen en koninginnen in staat om op een liefdevolle manier de belangen van het grote geheel te leiden.

Verder zijn de koningen en koninginnen mensen met een breed verantwoordelijkheidsgevoel. Zo snappen zij als geen ander de spreuk: één voor allen, en allen voor één. De leidende principes zijn hier het kroonchakra en de modus van het observeren.

Tegelijkertijd wordt het onderscheid tussen het koninkrijk en de eigen familie scherp gemaakt. Anders gezegd, de eigen familie kent strakke lijnen en een duidelijke eigen hiërarchie. Maar naar buiten toe is de koning of koningin degene, die zijn of haar volk leidt.

Bovendien hebben koningen en koninginnen meestal een warme persoonlijkheid. Hierdoor worden ze door veel mensen tegelijk gewaardeerd. Echter kunnen ze zichzelf ook gemakkelijk afstandelijk opstellen, wanneer dat van hun rol wordt gevraagd.

Daarnaast speelt de hofhouding een belangrijke rol. De realm van de koningen en koninginnen kenmerkt zich namelijk door weinig belangstelling voor de ‘kleine’ dingen van het leven, zoals stofzuigen en eten koken. Het liefst hebben ze mensen om zich heen die daarvoor zorgen. Of ze verblijven graag buitenshuis.

Relaties kenmerken zich door een dubbelheid in zichzelf. Koningen verlangen naar koninginnen aan hun zijde, en andersom geldt dit ook. Tegelijkertijd is de omvang van hun ego vaak erg groot. Dit betekent onder andere dat het ze veel moeite kost om privé en zakelijk van elkaar gescheiden te houden.

Anderzijds oefent het romantische beeld van ‘de koningin die een relatie heeft met de stoere stalknecht’ of de ‘koning die een relatie heeft met het knappe meisje uit het volk’, een stevige aantrekkingskracht op hen uit. Uiteindelijk is het belangrijk om dit bewust te kunnen hanteren.