Realm van de Maarschalken

Toelichting

De maarschalk is in het oude spel ‘Stratego’ de figuur met de grootste macht. Waarbij de enige vijanden de spion en de bom zijn. Verder is de maarschalk een term afkomstig van de hoogste in rang binnen een leger.

Deze symboliek weerspiegelt de kracht van de realm van de maarschalken als geen ander. De leden van deze realm zijn stuk voor stuk in staat om grote complexe groepen of projecten, tot een goed einde te brengen. Het zijn warme mensen, met een krachtige uitstraling.

Daarnaast beschikken leden van deze realm over een groot hart. Het zijn mannen en vrouwen, die op een vergelijkbare manier als de koning en koningin, gedragen worden door hun mensen. Ze staan gemakkelijk boven hun ‘generaals’, die vanuit een ego gerichte beweging de neiging hebben met elkaar te concurreren. De maarschalk laat zich daar niet door leiden en zet zijn koers uit.

In de realm van de Maarschalken, geldt loyaliteit als een van de hoogste waarden. Voor zichzelf is de maarschalk honderd procent loyaal aan wie hij of zij als de ‘koning of koningin’ ziet.

In de fase van de ontwikkeling van hun kracht, worstelen veel maarschalken met hun loyaliteit. Alhoewel ze zelf bepalen aan wie ze loyaal zijn, kiezen ze niet altijd bewust, óf verbinden ze zichzelf aan mensen die niet aansluiten bij hun verwachting. Totdat ze doorkrijgen hoe het werkt, en begrijpen aan wie ze hun loyaliteit het beste kunnen verbinden.

Loyaliteit aan een hoger doel, hebben de maarschalken nodig om hun grote kracht een anker te geven. Juist in de rol die ze vertegenwoordigen, ten overstaan van grote en complexe groepen, hebben ze dit anker nodig.

De leidende principes in de realm van de maarschalken, zijn het keelchakra en de modus van creatie.

Om zichzelf te kunnen ontwikkelen heeft iedere maarschalk ook zijn eigen ‘spion’ nodig. Dit lijkt de noodzakelijke tegenkracht, die in staat is om op een ‘onzichtbare’ manier onder de radar van de maarschalk te blijven en te bedreigen.

Onder elkaar vormt de realm van de maarschalken een plezierig en creatief domein, waar mensen op een bescheiden en respectvolle manier, met elkaar omgaan. Verliest de maarschalk zijn anker, dan kan hij of zij, als een ongeleid projectiel een enorme kracht ontketenen, die menigeen angst zal doen inboezemen.