Realm van de Magiërs

Toelichting

In de realm van de magiërs tref je de ware kunstenaars aan, in het werken met energie.

Waarbij de specialiteit lijkt te zitten in het veranderen van de vorm der dingen.

Niet zo vreemd, want hun kracht ligt in de modus van Her-inneren en het dertiende chakra.

De magiër beschikt over een ver ontwikkeld vermogen van weerspiegeling.

Daarmee bedoelen we dat iedere energie, of het nu in de vorm van een woord, beeld, klank of zelfs vrije energie is, naar de afzender kan worden teruggestuurd, zonder dat het bij de magiër zelf is ‘binnen gekomen’.

Dat stelt de magiër in staat om de vele ‘lijnen’ waarin hij/zij beweegt, tegelijkertijd te hanteren.
Voor de omgeving van een magiër kan het verwarrend zijn, want je weet nooit zeker wat er achter de ‘spiegel’ gebeurt.

Tijd is een apart domein in de realm van de magiërs. De legende dat magiërs terug in de tijd bewegen, is niet zomaar ontstaan.

Het doorgronden van wat dit betekent, vergt wel een flinke ontwikkeling van het bewustzijn.

Magiërs lopen hun eigen koers. Het vermogen van de magiër, stelt hem of haar in staat, om over zeer grote velden en patronen heen te kijken.

Waardoor ze hun aandacht vaak hebben voor lijnen buiten het zichtveld van anderen. Dit geeft soms het gevoel dat ze niet werkelijk betrokken zijn. Dat is dan niet zozeer het geval. Maar hun betrokkenheid licht meestal op een hoger abstractie niveau.