Realm van de Sjamanen

Toelichting

De realm van de sjamanen is van oudsher de thuisbasis voor hen die zich bezig houden met de heling van het menselijk systeem.

Over de verschillende continenten van de Aarde, kom je de leden van deze realm tegen. Soms onder de naam medicijnmannen en -vrouwen, soms als heksen en tovenaars, en onder nog zo veel meer namen.

De sjamanen delen een gemeenschappelijke passie, namelijk het helen van mensen, door gebruik te maken van de krachten en energieën van moeder Aarde.

De leidende principes in deze realm zijn het miltchakra en de modus van het denken.

Dat vertaalt zich in een groot bewustzijn, over hoe de balans in het menselijk systeem te herstellen, wanneer de doorstroming van kosmische energieën naar het lichaam of andersom, niet naar wens functioneert.

De realm van de sjamanen, lijkt meestal rijkelijk gedecoreerd met hele Aardse symbolen. Van schedels of skeletten van overleden dieren, tot vogels en katachtigen als huisdieren. Verder kenmerkt deze realm zich door een breed scala aan vormen en objecten, die vaak ook deel uitmaken van de magie die hier wordt bedreven.

Voeg daar aan toe een grote kennis van de kruiden, planten en bomen die op de Aarde voorkomen, om je beeld compleet te maken.

De aard van de kracht in deze realm, kan de mannen en vrouwen hier, soms wat piekerend van toon doen lijken. Niet omdat ze dat zijn, maar omdat het verankerd ligt in de manier waarop ze hun magie bedrijven.