Realm van de Warriors of time

Toelichting

De realm van de warriors of time, is een actief domein. Beweging, competitie en slagkracht spelen hier een grote rol. Waarbij de ware meesters in deze realm, het web van tijd hebben overwonnen.

Zelfdiscipline en ‘honour’ zijn de spirits die deze realm doorklieven, als met de scherpte van het samurai zwaard.

Alhoewel de deelnemers in deze realm ervan genieten om hun krachten tot op het scherpst van de snede met elkaar te meten, verhouden ze zich tot elkaar in een uiterst vriendschappelijke staat.

Kameraadschap en de ‘band of brother/sisterhood’ is hier erg sterk.

Het aspect tijd speelt in deze realm als een van de belangrijkste spiegels, bij het ontwikkelen van de kracht.

De leidende principes zijn hier het zonnevlechtchakra en de modus van het denken.

In de relatie tot anderen, kunnen de leden van deze realm, als overdreven overkomen. Hun grote component uitgaande kracht, kan zich gemakkelijk vertalen naar dominant of autoritair gedrag. Dit is nodig, om het vuur in de fase van ontwikkeling, te leren beheersen met de kracht van de grote leegte.

Want al lijkt het er soms op, dat ze iedereen moeten overwinnen. Hun enige echte opponent is ‘de kracht van onvoorwaardelijke liefde in zichzelf’.

Zowel alleen als in groepsverband, zijn de leden van de realm van de warriors of time, in staat om grote hoeveelheden werk te verzetten.