Realm van de Wolven

Toelichting

De leden van de realm van de wolven, zijn zeer krachtig in het hanteren van de relatie tussen materie en energie. Het zijn de meesters en meesteressen van de Merkaba.

Dat vertaalt zich in een grote passie voor de krachten van de Aarde. Vaak spelen natuur en dieren een grote rol in hun leven.

Als geen ander, lijken ze te genieten van het zwerven door de bossen. Het liefst met een hond aan hun zijde.

De andere kant van hun kracht vertaalt zich in hun familie systemen. Meer dan in alle andere realms, lijken de belangen van de ‘roedel’, het te winnen van andere belangen om hun heen. Sterke gehechtheid en duidelijke rolpatronen, spelen een belangrijke rol.

Waarbij de relatie tussen man en vrouw een heel eigenzinnige vorm kent. Alsof de mannen met de mannen en de vrouwen met de vrouwen, hier een heel eigen dynamiek en rangorde kent.

Wolven beschikken doorgaans over grote telepathische vermogens, waardoor ze ook over zeer grote afstanden in staat zijn, om met hun realmgenoten en eigen ‘roedel’ informatie uit te wisselen.

Het leidende chakra is hier het epifyse chakra. Op buitenstaanders kan het haast alles overheersende familie gevoel, soms vreemd overkomen.

In groepen en projecten kunnen de leden van de realm van de wolven, een grote en belangrijke rol spelen. Want wanneer de verdeling van de macht duidelijk is, kan hun individuele kracht in dienst van de groep een enorme bijdrage leveren.

Tegelijkertijd blijft er altijd een gevoeligheid naar degene die aan het hoofd van de groep staat. Verliest de leider zijn status, dan zal een andere wolf het snel van hem of haar overnemen.