Onze 5DBC organisatie heeft als uitgangspunt dat we creëren. Wij creëren in plaats van dat we werken.

Wij zien ‘werken’ als een vorm die behoort tot het vierdimensionale domein. ‘Werken’ gaat gepaard met het negen tot vijf gevoel, verplaatsen van verantwoordelijkheden en het klassieke groepsbewustzijn.

Wij werken vanuit ‘individueel bewustzijn’ in verbinding met elkaar. Waarbij intenties leidend zijn. De manier van organiseren is daardoor anders.

Een innovatief en sprankelend geheel, waarin we de traditionele hiërarchie in het hart hebben verbonden. De rollen zijn duidelijk gescheiden, heldere overeenkomsten en toch ervaart ieder in het proces een directe betrokkenheid bij de ontwikkeling van het geheel.

Onze teamleden werken samen vanuit eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent dat ieder teamlid handelt vanuit een eigen ondernemer/zzp schap.  We kennen geen arbeidsovereenkomsten, salaris structuren en vormen die gerelateerd zijn aan het ‘oude werken’.

We hebben een platform waarop met elkaar wordt gecreëerd. Waarbij de principes van 5DBC worden toegepast.

Celeste Banning en Rien Hagenaars

 • Wat is jouw visie?

  Al onze activiteiten zijn gebouwd op een eigen visie. Hierin zien wij een maatschappij, waarin het ‘denken’ centraal staat, zich ontwikkelen naar een maatschappij waarin ‘het hart’ centraal staat. Deze verschuiving wordt zichtbaar in de snelle ontwikkeling van het menselijk bewustzijn, die sinds de WOII gaande is.

  In een maatschappij waar ‘het hart’ centraal staat, krijgt het gevoelsaspect een veel grotere rol.  Het resultaat is een grotere harmonie in de dingen die we doen en ervaren. De activiteiten van alle organisaties die deel uitmaken van het Uniovision concept zijn gericht op het begeleiden van mensen in dit proces van bewustwording.

  Veel mensen associëren de woorden dat ‘het hart centraal staat’ met iets spiritueels of softs. Niets is minder waar, het betekent dat je handelt vanuit de eerste bewuste modus van het menselijk systeem. Daar ben je in staat om de grootste kracht van het universum te hanteren. Je kunt van ons gerust aannemen dat onvoorwaardelijke liefde iets heel anders betekent, dan lief zijn.

  Vanuit dit gedachtegoed, vinden we het belangrijk dat onze teamleden een visie hebben die past bij de onze. Daarbij gaat het er ons vooral om, dat jouw visie in de lijn ligt met onze visie. Want uiteindelijk is ieders visie uniek.

onze ‘dimensies’

 • De Werfeling

 • le Tourbillouse

 • the Wild Whirling Willow

 • Academy

 • Mystic Travel

 • Samen bepalen we de vergoeding

  Met een geheel eigen verdienmodel, hebben we ook een andere manier waarop we de hoogte van een vergoeding voor activiteiten bepalen. De essentie van ons verdienmodel is dat het hart en de intuïtie leidend zijn, bij het bepalen van de juiste bedragen. Dat geldt voor onszelf (lees bij eigenaars) en ook voor onze teamleden.

  Door deze uitgangspunten, is er sprake van een beter evenwicht in de stroom van geld en energie. Het leidt tot individueel bepaalde bedragen, die in een nieuwe verhouding delen in het resultaat van onze organisatie.

  Hoe dat werkt? Je merkt er zelf niet zo veel van. Wanneer je belangstelling hebt voor een rol binnen ons bedrijf, vragen we je bij de kennismaking toestemming, om op deze wijze de vergoeding te mogen bepalen.

  Het enige waar we gebruik van maken zijn de ‘verfijnde’ vermogens van ons menselijk systeem. Met jouw toestemming, lezen we op afstand ‘jouw energie’ en geven je het bedrag dat we zo ontvangen, terug in een aanbieding. Wellicht klinkt het wat abstract, maar we leggen het je graag uit en bovendien dragen we het ook over in onze programma’s.

  Je beslist zelf of je met het bedrag in wilt stemmen. Het resultaat is een zuiver op jou afgestemde vergoeding, het beste dat we je kunnen bieden.

 • Individueel ontwikkelen

  Creëren binnen onze organisatie, betekent tegelijkertijd kiezen voor de ontwikkeling van je bewustzijn. Want door de aard van onze werkzaamheden ervaar je een voortdurende groei van je bewustzijn.

  Dagelijks verkeer je in de aanwezigheid van ervaren begeleiders, trainen we je in de activiteiten die we doen en bieden we je (afhankelijk van de activiteiten die je voor ons doet) de gelegenheid om als assistent begeleider in de opleiding mee te gaan. Kortom een doorlopend proces van ontwikkeling.

  Om de uitwisseling in evenwicht te houden, vragen wij op ons beurt daarvoor een vergoeding aan jou. Wat het mogelijk maakt om werken en ontwikkeling met elkaar samen te laten gaan.

  Wat dit precies betekent en hoe dit werkt leggen we je graag in een persoonlijk gesprek uit.

 • Vrijheid en verantwoordelijkheid

  Wie kiest voor werken vanuit het hart, maakt bewust een keuze voor vrijheid. Dat is nodig om werkelijk creatief te kunnen zijn. Iets wat binnen onze organisatie beslist noodzakelijk is. Want of je nu een artikel in de winkel verkoopt, een Tarot legging doet of een deelnemer in de opleiding begeleidt, bewustzijnsontwikkeling is een creatief proces.

  Vrijheid betekent dat je ‘ja en neen’ kunt zeggen, vanuit een eigen inzicht en in verbinding met je teamleden. Dat werkt het beste wanneer je werkt vanuit een wederzijdse afhankelijkheid. Een klassieke baas-medewerker relatie werkt dan niet. Daarom vinden we het belangrijk dat onze teamleden vanuit hun eigen ondernemerschap of als zzp’er werken.

  Hoe dat werkt kun je bijvoorbeeld via deze link lezen Aan de slag als freelancer of zzp’er | Ondernemersplein – KVK en we leggen het je ook graag uit.

  Het resultaat zijn flexibele en inspirerende samenwerkingen, waarbij een ieder in staat is om de eigen belangen, zo goed mogelijk te dienen.

Rien & deelnemers, sunset tijdens training Monumentals 2017 in de Provence Zuid Frankrijk

 • Wil je bij ons werken?

  Wanneer je de wens hebt om samen met ons een bijdrage aan de maatschappelijke bewustzijnsontwikkeling te leveren, dan nodigen we je uit om een email met je informatie toe te sturen.

  Afhankelijk van de vacatures die we hebben, zullen we je uitnodigen voor een gesprek. In elk geval krijg je van ons een reactie.

  n.b. het volstaat om een motivatie en cv te sturen. Uitgebreide video boodschappen zijn aardig, maar voor ons niet per se noodzakelijk. 

  We heten je graag van harte welkom

De schoonheid van unieke individuen

komt tot uitdrukking in de manier waarop ze samenwerken

Passie en weten

zijn de eigenschappen van ons team

 • laten we elkaar ontmoeten 030 227 3360