• Céleste en Rien, ondernemers in bewustzijn

The sound of inevibility

De klank van onvermijdelijkheiid

In ieder mens schuilt een onzichtbare kracht, die een grote invloed heeft op hoe je het leven ervaart. Want ongeacht je achtergrond en ongeacht je opvoeding, lijken we allemaal geboeid door wie we in essentie zijn. Waar komen we vandaan, hoe gaat het na de dood verder, en bovenal hoe kom je zo goed mogelijk door het leven.

Van jongs af aan hield Celeste zich al bezig met bewustzijnsontwikkeling, terwijl Rien op zoek was naar de ‘ziel’ van het bedrijf. Een avontuur dat in 2010 een nieuwe wending kreeg bij onze eerste ontmoeting. Beiden hadden wij onze ontwikkeling tot meesterschap voltooid. Er volgde een nieuwe fase.

Zo werden we de architecten van Bewust Leiderschap, begeleidden we talloze mensen bij de ontwikkeling van hun bewustzijn en legden de basis voor een nieuw business model. We ontwikkelden een nieuwe organisatie vorm en legden samen met anderen de basis voor een vernieuwde democr(e)atie.

5DBC werd in 2010 bij een bezoek aan Stonehenge geboren, al konden we de consequenties toen nog niet overzien. Sindsdien bouwen we er aan en doen er onze ervaringen mee op. De ‘geheime sleutel’ is onvoorwaardelijke liefde. De grootste kracht van het universum, die zich door niets of niemand laat begrenzen.

We leggen je op deze pagina graag uit, wie we zijn en wat de toepassing van 5DBC voor ons betekent.

Céleste Banning en Rien Hagenaars

 • Zijn jullie verlicht?

  Mensen durven ons deze vraag bijna niet te stellen, maar we zien het ze wel vaak denken. Wij vinden dat niet vreemd, omdat het een bekrachtigd begrip is. Mensen hebben er vaak een mening over en/of vinden dat het is voorbehouden aan zeer speciale mensen op aarde. Dat zijn wij, maar dat ben jij ook 😉

  Het antwoord op deze vraag is ja. We hebben dit niveau in onszelf bereikt onder de begeleiding van een andere meester. Haar programma stelde ons in staat, om in de persoonlijkheid meester over het ego te worden en de uiterste grenzen van onze kracht te leren hanteren. Het was een fascinerende reis, waarna we nog een periode nodig hadden om daar erkenning aan te geven.

  Inmiddels ligt ook dat punt, net als de vele levens die we in en voor dit leven nodig hadden om hier te komen, achter ons. En ja, we kunnen dingen die anderen voor onmogelijk houden. Maar nog steeds moeten we eten, drinken, onze rekening betalen en genieten we van seks. Maar we weten wie we zijn, we weten wat we willen en manifesteren dat in ons leven.

  En al zijn we er niet echt, we zijn er om ook jou te begeleiden naar dit punt.

onze ‘dimensies’

 • De Werfeling

 • le Tourbillouse

 • the Wild Whirling Willow

 • Academy

 • Mystic Travel

 • Onze visie op winst

  In de algemeen bekende vorm verdienen ondernemers hun inkomen met de winst uit hun activiteiten. Nu zijn wij ondernemers, dus ook voor ons zou deze regel opgaan. Ware het niet dat wie zijn prijzen en salarissen baseert op onvoorwaardelijke liefde, dit dan ook op zichzelf moet toepassen.

  Het zou niet erg liefdevol naar anderen zijn om onszelf overmatig te verrijken, nog zou het weinig liefdevol naar onszelf zijn om te leven in armoede. 5DBC zou niet kunnen werken. Dus luidt ons motto ’tevreden is genoeg’. Het vergde een zorgvuldige afweging om vast te stellen, wat voor ons persoonlijk genoeg zou zijn.

  Nu hadden we al de rijkdom van hoge directiesalarissen en de leegte van zes jaar in de woestijn ervaren. Het bepalen van ons eigen ‘genoeg is genoeg’ salaris was leuk om te doen en niet heel moeilijk.

  Daarmee werden we ons bewust dat de winst van een organisatie, op het volgende bewustzijnsniveau helemaal geen variabele is…
  Het maakte ons tot een tevreden eigenaar.

 • In de natuurlijke relatie tussen MAterie en enerGIE liggen antwoorden

  Het magisch hart is de kern van de Maatschap Uniovision.

  Wij, Celeste en Rien, hebben een organisatie met een eigenzinnig business concept. Wellicht zul je denken, dat iedere ondernemer dat van zichzelf zegt. Maar oordeel niet te snel. Het zou je kunnen verbazen.

  We hebben voor de onderstaande vorm gekozen, omdat we een ‘Sociaal Bedrijf’ zijn.

  Dat betekent niet dat we van een linkse partij zijn. Het is een door de Europese Unie gehanteerde kwalificatie, voor ondernemingen, die bezig zijn met de duurzame ontwikkeling op deze planeet.

  Hierbij zijn ook de UN Global Goals betrokken. In de onderstaande tekst kun je lezen, op welke wijze, wij daar vorm aan geven.

 • Privé

  Naast collega’s zijn we in ons privé leven al bijna tien jaar elkaars geliefden. Dat was, in het begin van de samenwerking, misschien wel het meest ingewikkelde dat we ervoeren. Omdat we er als begeleider ‘niet zijn’ hebben we een hele strakke scheiding nodig, met onze vrije tijd waarin we er ‘wel zijn’. Inmiddels zijn we zo ervaren in het switchen van privé naar professional, dat we daar al lang geen hinder meer van ondervinden.

  Beiden hebben we drie kinderen, geboren in onze vorige huwelijken. Zes kinderen, met een jongste van zeventien en een oudste van dertig, die een geweldige rijkdom in ons leven vertegenwoordigen.

  Naast de tijd die we in Nederland investeren, verblijven we graag in het buitenland. Op zoek naar nieuwe locaties en bestemmingen, trekken we graag met onze rugzak en tent door de vrije natuur.

Céleste, op de GR 20  Corsica, Frankrijk

 • Onze visie: de geboorte van iets nieuws

  Bewustzijnsontwikkeling stelt mensen in staat, om vanuit eigen kracht een blijvende harmonieuze relatie met zichzelf, en hun omgeving te realiseren.

  • Allereerst heeft dit een positief sociaal effect op de mens zelf, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid, gezondheid en de ervaring van welzijn in het leven.
  • Ten tweede heeft dit een positief sociaal effect op de wijze waarop de mens omgaat met de aarde en het milieu.
  • Ten derde is er een positief sociaal effect op de wijze waarop de mens omgaat met zijn medemens.

  We zien dat mensen zich maar weinig bewust zijn van de werking en mogelijkheden van hun eigen systeem. (Hieronder verstaan we de zichtbare en niet zichtbare aspecten van de gehele mens)

  Dat heeft een grote impact, op de wijze waarop mensen hun levensomstandigheden creëren. Onbewuste mensen raken gemakkelijk verstrikt in langdurig herhalende patronen. Waarbij onzekerheid, emoties, en vraagstukken van macht en onmacht de boventoon voeren.

  Dit heeft in de afgelopen zeventig jaar geleid tot een technologisch en wetenschappelijk gedreven maatschappij. Waarbij de mens zichzelf en haar planeet heeft uitgeput. Het is onze visie dat het belangrijk is, om ook dit aspect van ons menszijn ‘bij te trekken’. Zodat het evenwicht kan worden hervonden.

  Deze van binnenuit komende ontwikkeling, heeft een positief sociaal effect op de mens als individu, en daarmee op de mensheid als geheel.

 • Onze hoofd intentie

  De hoofd intentie van onze onderneming is gelegen in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun bewustzijn. Waardoor mensen de vrijheid ervaren, om keuzes te maken die bijdragen aan de harmonie in zichzelf en de wereld om hen heen. Waardoor er een verandering in het hart van de maatschappij kan ontstaan, die leidt tot een duurzame en harmonieuze mensheid.

 • Waar te beginnen

  In de Nederlandse maatschappij besteden de meeste mensen een heel groot deel van hun leven, aan activiteiten binnen bedrijven. Zo zien we dat in de afgelopen zeventig jaar, bedrijven de grootste rol speelden bij het ontstaan van de eerdergenoemde onbalans.

  Bijvoorbeeld de scheve verdeling van welvaart, komt voor een belangrijk deel voort uit de winsten van bedrijven. Daarom denken wij dat een succesvolle maatschappelijke verandering mogelijk is, wanneer deze zich voltrekt in het hart van het bedrijfsleven.

  En dat vraagt om een herbezinning op het begrip winst. Want in de huidige context zijn er weinig begrenzingen, waar het gaat om het realiseren van winst. Namelijk, een lange tijd en voor velen nog steeds, was het devies: hoe meer hoe beter.

  Winst maximalisatie heeft een inherent mechaniek, dat mens en omgeving steeds verder consumeert. Daarom lijkt een nieuwe visie op winst, essentieel voor positieve sociale veranderingen.

  Daarmee komen we bij de kern van het probleem. Namelijk, wanneer mensen zich niet bewust zijn van de werking van hun eigen systeem, kost het ze heel veel moeite om oude patronen te doorbreken.

  Iedereen snapt dat teveel winst een enorme negatieve sociale bijwerking heeft. Maar weinig mensen besluiten hierover met hun baas in gesprek te gaan.

  Door de ‘gewone’ werkende mens te bereiken in de manier waarop deze zijn of haar keuzes maakt, ontstaat er een ingang om veranderingen met een grote positieve sociale impact te realiseren. Een bewuste mens, creëert wat hij of zij nodig heeft, en begrenst zichzelf daarna. Wetende dat daarmee de lange termijn sustainability wordt gediend.

  Door in het hart van de ‘onbalans creërende’ motor te werken, kan er een ‘vliegwiel’ effect ontstaan, dat bijdraagt aan positieve sociale veranderingen.

  Deze van binnenuit komende ontwikkeling, heeft een positief sociaal effect op de mens als individu, en daarmee op de mensheid als geheel.

 • Hoe pakken wij dat aan

  Daartoe hebben wij, Celeste en Rien, een opleidingsprogramma ontwikkeld. Het is erop gericht om de mensen zich bewust te maken, van de werking van hun eigen systeem.

  Met een gefaseerde opbouw in drie delen, ontwikkelt de deelnemer het vermogen om zich volledig bewust te worden van de eigen patronen. De deelnemer leert hoe hiermee (anders) om te gaan, en hoe zijn of haar kracht bewust in te zetten, voor creaties die in harmonie zijn met zichzelf en de omgeving.

  Het resultaat is een krachtige positieve sociale verandering, van het eigen gedrag.

  Daaromheen organiseren we programma’s en activiteiten. Deze zijn erop gericht om mensen bewust te maken van mogelijke nieuwe financiële systemen, het verkrijgen van inzicht in grote maatschappelijke processen, en hoe daarbinnen hun eigen knowhow in te kunnen zetten. Ons hele bedrijf is een prototype van ons gedachtegoed.

  Langs verschillende kanalen bereiken we mensen voor deze programma’s. Met de Werfeling beogen we een volgende stap te zetten in het bereiken van mensen voor deze programma’s.

  Zo hebben we onder andere een winkel in het centrum van Utrecht, waarin we magische artikelen verkopen. Deze artikelen refereren aan de werking van het menselijk systeem, en daarmee beogen we bewustzijnsontwikkeling nog verder te ontsluiten, voor de ‘gewone werkende mens’.

 • Ons 5d business concept

  De maatschap Uniovision is gebouwd op een nieuw financieel concept. Daarbij wordt het rendement gestuurd op basis van wat de organisatie nodig heeft, om duurzaam in harmonie te kunnen zijn met haar klanten, leveranciers en stakeholders.

  Zo hebben de eigenaren voor zichzelf bepaald, welk inkomen voldoende is om op een bewuste en plezierige wijze te kunnen leven. En onvoorwaardelijke liefde is de grondslag, die hiervoor nodig is.

  Daarmee is de functie van de winst in een nieuw perspectief komen te staan. Immers, wanneer de gewenste situatie is ontstaan, ontbreekt de noodzaak om meer winst te maken.

  Verder is het model zo geconstrueerd dat bij verdere groei de effecten hiervan zich terug wentelen naar klanten en leveranciers. Totdat de maximale capaciteit is bereikt. Het resultaat is een onderneming die zichzelf in stand houdt, zonder zichzelf of zijn omgeving ‘leeg’ te consumeren.

  Vanaf het punt dat de beoogde evenwichtssituatie is bereikt, blijft de winst binnen de organisatie. Waarna de winstgroei zichzelf zal begrenzen, door het bereiken van de maximaal bepaalde capaciteit.

 • Onze visie op Global Goals

  De maatschap Uniovision onderschrijft de 17 door de VN geformuleerde global goals. Wij denken dat een bewuste mens ten grondslag ligt aan de realisatie van al deze global goals. Daartoe is het onze intentie om, door het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun bewustzijn, aan alle 17 een bijdrage te leveren.

Read more about us