Het tijdperk van organisaties die worden gestuurd op een vorm van winstmaximalisatie, loopt ten einde. Het is een concept gebaseerd op het bewustzijnsniveau van de mentale mens. En die mens is zich aan het ontwikkelen naar een volgend niveau. Wanneer de nadelen groter worden dan de voordelen, maakt het zichtbaar dat de tijd rijp is voor iets nieuws.

Met een vorig leven als registeraccountant*, kroop het bloed waar het niet gaan kon. De zoektocht naar een andere visie op resultaatbepaling, bracht ons bij een nieuw verdienmodel. Ook hier bleek ons 5DBC concept de deur te openen naar nieuwe vormen van investeren en beleggen.

Wij passen het alvast toe en leggen je op deze pagina graag uit wat dit voor onze investeerders betekent.

Celeste Banning en Rien Hagenaars

 • Een nieuwe kijk op rendement

De onvermijdelijke herwaardering van winstgevendheid voor onszelf (zie ook eigenaars), creëerde ruimte om op een zuiverdere manier te kijken naar het rendement voor investeerders. Niet langer was nettowinst een oneindig open einde, de optimale uitkomst stond ineens vast.

Daardoor ontstond er meer ruimte om rendement naar investeerders uit te keren. Een interessante optie in tijden waarin de rente minimaal is en de financiële markten turbulent zijn. Natuurlijk kent dit ook een begrenzing. Want net als bij klanten, leveranciers en medewerkers kunnen we ook hier het optimale rendement individueel bepalen.

Met onze 5DBC benadering zijn we in staat om een financiële stroom naar investeerders te hanteren, die in een natuurlijke harmonie met de rest van onze organisatie beweegt.

De nettowinst, lees het resultaat voor de eigenaren, is de sluitpost van onze winst- en verliesrekening. Dus de uitkering aan investeerders gaat voor de uitkering aan de eigenaars.

onze ‘dimensies’

 • De Werfeling

 • le Tourbillouse

 • the Wild Whirling Willow

 • Academy

 • Mystic Travel

 • De zoektocht naar een nieuw business concept

Je kunt wel zeggen dat het ontwikkelen van een nieuw business concept een rode draad is geweest in de carrière van Rien Hagenaars. Een zoektocht via het pad van registeraccountant*, bestuurder van verschillende organisaties en als specialist op het gebied van bewustzijnsontwikkeling. Tegelijkertijd was Céleste zoekende naar een maatschappelijke vorm, die meer harmonie in de samenleving teweeg zou kunnen brengen. Twee paden, die samen tot dit bijzondere resultaat hebben geleid.

Deels bewust, deels onbewust hebben we de vorm gevonden waarin het mogelijk is om een harmonieus evenwicht tot stand te brengen in relatie tot al onze stakeholders. De sleutel schuilde in het hart. Onze hele wijze van prijsbepaling is gebaseerd op  afstemming vanuit onvoorwaardelijke liefde.
Een afstemming die ons als eigenaren uitdaagde om op een nieuwe manier naar het begrip ‘winst’ te kijken. Wanneer is het voor ons genoeg, hoeveel winst is, gezien vanuit het hart, toereikend? Confronterend en verhelderend tegelijk. Het opende de deur naar veel nieuwe mogelijkheden.

(* in 2007 heeft Rien zich officieel uitgeschreven als registeraccountant)

 • Investeren in Maatschappelijke Bewustzijnsontwikkeling

Voor ons was het gelijk duidelijk. Want wie een nieuw business model ontwikkelt, voelt onvermijdelijk ook de uitdaging om nieuwe financieringsvormen te ontdekken. Dat is ons gelukt. Daarom hebben we ons financieringsmodel uitgebreid met een nieuwe variant:

Het is niet gebaseerd op een aandeelhoudersrelatie.
Ook is het niet gebaseerd op een schuldeiserrelatie.
Het is wel gebaseerd op een Klant relatie.

Wij verkopen de dienst ‘maatschappelijke bewustzijnsontwikkeling‘. Dit betekent dat je een hoeveelheid ‘maatschappelijke ontwikkeling van bewustzijn’ koopt. Daarvoor krijg je, dat wij met onze bedrijven, onze toegevoegde waarde aan de ontwikkeling van het maatschappelijk bewustzijn leveren. Uit het rendement dat we daarmee verdienen, keren we twee keer per jaar een samen overeen gekomen bedrag uit.

Je wordt dus geen eigenaar, je wordt dus geen schuldeiser, maar je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het maatschappelijk bewustzijn. En daar krijg je een bijzonder rendement voor terug. Lees hier meer over.

Rien en Céleste, tijdens de ondernemersbeurs in Groningen

 • Hoe werkt het precies?

Als onderdeel van onze lange termijn strategie werken we met projecten. Per project bieden we je de gelegenheid om tot een bepaald bedrag ‘maatschappelijke bewustzijnsontwikkeling’ van ons af te nemen. Deze opbrengst gebruiken wij om het project te financieren. Je vindt ze op de site onder ‘crowdfunding’.

Natuurlijk vraagt dat om een gedegen organisatie. Zo hebben we, om het hanteerbaar te houden, per project een aantal categorieën waarop je kunt intekenen. Iedere categorie kent naast het rendement, ook zijn eigen spelregels en extra’s om het nog wat leuker te maken.

Het proces begint met een persoonlijke contact. Daarna bepalen we middels een lezing op afstand het optimale rendement, looptijd etcetera. Deze gegevens bieden we je dan in een ‘concept overeenkomst’ aan. Daarop kan de uitwisseling plaatsvinden, die bij succes leidt tot een definitieve overeenkomst.

We hebben het verder voor je beschreven in het artikel ‘Investeren in de mensheid’.

 • Natuurlijk maken we ook gebruik van bekende vormen.

Het integreren van ons 5DBC concept in bestaande waardeketens is een belangrijk onderdeel van onze strategie. Dat betekent dat we graag participeren in de bekende financieringsvormen. Dat vertaalt zich bij ons terug op de volgende manieren:

Voor investeerders die samen met ons willen meebouwen aan de ontwikkeling van onze organisatie, hebben we verschillende mogelijkheden. Want je kunt crowdfunden ‘in natura‘, via een donatie, met een investering en een lening. Want we geloven, dat een brede maatschappelijke betrokkenheid essentieel is, om als bedrijfsleven een volgende stap in onze ontwikkeling te kunnen zetten.

En natuurlijk speelt onze Triodos-huisbankier al bijna tien jaar, een ‘hoofd en hart rol’ in ons dagelijkse betalingsverkeer.

 • Ben je geïnteresseerd?

Op dit moment zijn wij bezig met twee projecten.

De Werfeling
Het eerste project wat inmiddels loopt is het creëren van De Werfeling in Utrecht. Het is onze intentie om in 2019 op een A-locatie, een concept store in te richten waarmee we bewustzijnsontwikkeling direct voor een breed publiek toegankelijk maken. Onder een dak brengen we samen the Wizard store, het Oracle field, Mystic Travel en al onze opleidingsactiviteiten.

Het tweede project betreft het creëren van ons Centrale Centrum voor Bewustzijnsontwikkeling in Frankrijk. Deze plek gaat later het centrale hart vormen van een Europees netwerk met HUB’s. Tevens zal een deel van de activiteiten van Mystic Travel hier naartoe worden overgeheveld.

De investeringen die hiervoor nodig zijn, willen we graag stap voor stap en met behulp  van de bovenstaande werkwijze financieren. Op die manier bouwen we een realistische businesscase, waarin alle stakeholders de kracht en schoonheid van 5DBC kunnen ervaren. Natuurlijk snappen we dat je meer informatie nodig hebt.

Neem daartoe s.v.p. contact met ons op of stuur een email naar info@5dbc.nl, dan geven we je een toegangscode tot onze beveiligde omgeving.

 • Wil je een schenking doen?

Wanneer je de wens hebt om een bijdrage te doen aan onze activiteiten en geen belang hebt bij de formaliteiten eromheen, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

We zullen je bijdrage dan toevoegen aan de ontwikkeling van onze projecten of toevoegen aan ons pay-it-forward-fonds. Neem daartoe dan contact met ons op. We zijn er je dankbaar voor.

Waar Hart & Geestkracht samenkomen

Vindt Creatie haar weg in het Ongekende

 • Laten we elkaar ontmoeten 030 227 3360