Mensen bewust maken van hun magie

Mensen bewust maken van hun magie

Wat is magie?

Magie is misschien wel het meest fascinerende woord op Aarde.

Iedereen kent het, en het roept onmiddellijk beelden op bij mensen.
Meestal is magie verbonden met jeugd, verwondering en speelsheid.

Magie is avontuur.
Voor sommigen een avontuur om met een grote boog omheen te gaan.
Anderen krijgen er geen genoeg van en kijken jaar in,
jaar uit, de hele Harry Potter serie.

Wij houden van magie.
Het is voor ons de luchtige verpakking van onze kern: bewustzijn. Want bewustzijn gaat over de ervaring van de ‘energetische ziel’
in het ‘fysieke menselijk lichaam’.

Waarbij misschien wel de grootste magie op Aarde, de geboorte van het leven is.

Magie is liefde, in de meest wonderbaarlijke verschijningsvormen.

De natuurlijke samenwerking van MAterie en enerGIE

Magie is voor iedereen, niet iedereen is er klaar voor.

Van de individuele mens tot in de volle breedte van de mensheid, voltrekt zich dezelfde verandering.

De mens wordt namelijk geconfronteerd met de natuurlijke relatie tussen materie en energie.

Dat komt doordat de Aarde klaar is voor de volgende stap van de mensheid. In die stap worden we uitgenodigd om de magie van het leven op een volgend niveau, te ontdekken.

Het is de stap naar het hart.

Ben jij klaar om nieuwe mogelijkheden te ontdekken, dan hebben wij een uniek programma voor jou.

En dat reikt verder dan je ooit voor mogelijk hield..

In drie gebieden van het leven begeleiden we mensen bij het ontwikkelen van hun magie. Van een eerste begin tot de hoogste orde van hun favoriete magie.

Het eerste gebied is persoonlijk. Persoonlijke magie is dicht bij de mens zelf, en gaat over het lichaam en alles daar dicht omheen.

Het tweede gebied is professioneel gericht. Denk daarbij aan wat mensen allemaal doen in hun werk.

Als laatste hebben we het derde gebied, die is gericht op het grote avontuur van het leven.
Denk hierbij aan de collectieve mensheid, de aarde, en reizen.

C’est le ton qui fait la musique

het is de toon die de muziek maakt

Sommigen verwonderen zich over de term ‘magie’:

Rondom persoonlijke ontwikkeling, hangt meestal een ‘zwaarmoedige of therapeutische’ beleving. Wij vinden het tijd, om die onbewuste zwaarte, achter ons te laten.

Magie heeft een luchtige klank. Bijna iedere Nederlander heeft wel eens de Efteling magie beleefd. Het raakt de verwondering van het hart en dat is waar het bij ons om draait.

Hoe oud het ook moge zijn, hoeveel meningen er ook over zijn, wie de betekenis van magie doorgrondt, zal ervaren dat het precies de essentie is.

Witte magie, zwarte magie, het is gemakkelijk om je daardoor af te laten leiden.

Echte magie werkt alleen met onvoorwaardelijke liefde.

Daarmee leer je, de misschien wel grootste kracht van de schepping, hanteren.

Magie in je persoonlijke leven

Je hebt een lichaam, je bent het niet.

De mens beschikt over een prachtig geavanceerd lichaam en een zeer verfijnd energetisch systeem.

Hoe meer bewustzijn iemand daarin ontwikkelt, des te krachtiger zijn of haar magie.

  Magie in je persoonlijke leven

  In en rondom ons lichaam is het eerste gebied, waar grote veranderingen gaande zijn. De veranderingen die we van generatie op generatie doormaken, tekenen zich in een snel tempo af.

  We hebben dit zelf in gang gezet. Bijvoorbeeld door het verbeteren van onze leefomstandigheden, gezondheidszorg, voeding, enzovoorts.

  Een prachtig proces, wat nu klaar is voor een volgende stap. Want blijven we op dit punt te lang hangen, dan brengen we onszelf onnodig in de problemen.

  Heeft het je aandacht, en wil je er iets in betekenen, dan ben je misschien wel een magiër in het persoonlijke domein.

  Fysieke verandering

  Voeding

  In vijftig jaar is ons voedingspatroon enorm veranderd. Van de gehaktbal met aardappelen en sperziebonen, eet nu een groot deel van de Nederlanders biologisch, vegetarisch, veganistisch of anders. Een ander deel van de bevolking eet meer snack, kant en klaar, bezorgmaaltijden dan ooit.

  Alsof we onze lichamen meer naar de uiterste polen zijn gaan behandelen. Deze verandering weerspiegelt de verandering in ons bewustzijn. In andere woorden, we zijn steeds individueler geworden. Waarbij een ieder kiest voor dat wat, bewust of onbewust, het beste bij zijn of haar beleving past.

  Naar verhouding kiezen steeds meer mensen voor voedsel van een hogere frequentie, denk aan meer groente en geen vlees. Daardoor zijn zij in staat, om verfijndere energieën in hun lichaam af te handelen. Aan de ene kant heeft dat zijn voordelen, want we worden gevoeliger. Aan de andere kant heeft dat zijn nadelen, we worden gevoeliger.

  Krachtige magie vraagt om een goede persoonlijke balans tussen je geest en lichaam. Voeding speelt daarin een belangrijke rol.

  Beweging

  Niet eerder hebben er zoveel mensen op de planeet, aan Yoga (of aanverwante bewegingsvormen) en meditatie gedaan.

  Daarin wordt zichtbaar dat er een grote behoefte is, om met meer soepelheid het lichaam te hanteren. Tegelijkertijd spenderen we meer dan ooit, tijd aan stilzitten in auto’s en kantoren.

  Wie zijn bewustzijn ontwikkelt, bevordert de samenwerking tussen het fysieke en niet fysieke systeem van de mens. Daarmee kunnen mensen betere prestaties bereiken en gemakkelijker hun kracht hanteren.

  Gedrag

  De meeste mensen zijn zich in deze tijd nog maar weinig bewust van de werking van het menselijk systeem. Dit vertaalt zich terug in gedrag, dat een grote mate van onrust met zich meebrengt.

  Zo gaat er bijvoorbeeld heel veel tijd en energie zitten in ronddraaiende patronen. Hierbij kun je denken aan angst, emoties en reageren, gevoelens van macht en onmacht, nieuwe angst, nieuwe emoties enzovoorts.

  Verschijnselen als burnout, adhd, onrust, oververmoeidheid, hyperactief en onbegrensdheid, hebben ermee te maken, dat we op het punt staan een volgende stap te zetten. Want we bevinden ons op de overgang van de onbewuste naar de bewuste mens. Vanaf dat niveau neemt het hart de rol van het verstand over.

  Hierdoor kan het hele menselijke systeem tot rust komen.

  Energetische verandering

  Gevoeligheid

  Veel mensen worstelen met hun gevoeligheid. Voor sommigen betekent het dat ze worstelen met heftige emoties. Anderen kunnen bij de minste of geringste prikkel, al helemaal van slag zijn.

  Doordat in de afgelopen vijftig jaar ons fysieke lichaam een enorme stap voorwaarts heeft gezet, hebben we een veel groter deel van ons energetische systeem beschikbaar gekregen. Ons onderwijssysteem loopt daar ver op achter. Waardoor mensen zelf moeten ontdekken hoe zij met al die gevoelens om moeten gaan.

  In onze programma’s leer je de fijne kneepjes van het energetisch systeem kennen. Waardoor het op een ‘magische’ wijze voor je kan gaan werken.

  Nieuwe mogelijkheden

  Doordat we een veel gevoeliger ‘systeem’ hebben gekregen, kan de ziel van de mens, veel meer in één leven realiseren.

  In andere woorden, we doen in een leven nu meer ervaringen op, dan waar we tweehonderd jaar geleden nog misschien wel drie levens voor nodig zouden hebben gehad.

  Dat betekent dat zielen met veel meer kracht ‘in het leven’ kunnen komen en begaafdheden meenemen, die tot voor lange tijd aan een enkele sjamaan waren voorbehouden.

  Ben je benieuwd welke mogelijkheden jij hebt meegenomen, voor jouw unieke magie? Kom het ontdekken.

  Naar het hart

  Wanneer de derde dimensie onze stoffelijke werkelijkheid is, en de vierde dimensie dat wat we kunnen voelen maar niet vasthouden, wat is dan de vijfde dimensie?

  De vijfde dimensie zou je kunnen omschrijven als een extra toevoeging aan het leven dat we al kennen.

  Misschien wel de belangrijkste toevoeging, is dat het energetisch centrum in ons lichaam, verschuift van de ‘zonnevlecht’ naar het ‘hart’.

  Ter illustratie: met de ‘zonnevlecht’ stond de denkende mens voorop. Bij de volgende stap staat de liefdevolle mens voorop.

  Andere zielen

  Nieuwe patronen

  Door de snelle ontwikkeling die we als mens hebben doorgemaakt, is het mogelijk geworden dat zielen met andere ‘knowhow’ dan we gewend waren, op Aarde worden geboren.

  We zoeken naar manieren om hiermee om te gaan. Dat doen we o.a. door het als verstoringen in bijvoorbeeld het autistisch spectrum te benaderen. Dat is een vorm, maar daarmee is het probleem niet opgelost.

  Want daarvoor is het nodig om te begrijpen, hoe je in een ‘menselijk biopak’, jouw unieke magie kunt bedrijven.

  Nieuwe ervaringen

  Nieuwe zielen brengen nieuwe vermogens mee. Alhoewel dat nog voor veel mensen onduidelijk is, kijken we er al jaren in allerlei films naar.

  Nieuwe vermogens leiden tot nieuwe ervaringen, die voor de persoon zelf vaak tot veel verwarring kunnen leiden. Vooral wanneer deze niet door de omgeving worden weerspiegeld.

  Nieuwe vormen

  Nieuwe zielen brengen nieuwe vormen van magie met zich mee.

  En om je een beeld te geven van de verschillende mogelijkheden die hier zijn, hebben we 13 realms beschreven.

  Via deze link kun je er meer over lezen.

  Magie in je werk

  Je hebt een beroep, je bent het niet.

  Misschien wel de grootste magie bedrijven mensen, met hun unieke bijdrage aan het leven op Aarde.

  Klein of groot, we doen het allemaal. Het heeft ons gebracht waar we nu staan. Ga je mee in de volgende stap?

  • Magie in je werk

   Je hebt een beroep, je bent het niet.

  Magie in je werk

  De macht van de global corporations, ofwel de ‘mega’ ondernemingen, lijkt de macht van de overheden te overstijgen. Een proces dat zich in circa twee honderd jaar heeft kunnen voltrekken.

  De mens-machine interface, kunstmatige intelligentie en ongelimiteerde macht, zijn voorbeelden van scenario’s waar deze wereld zich mee bezig houdt. Een wereld waarin de magie van het geld harteloos wordt bedreven.

  Kortom, er is een grote behoefte aan magiërs, die deze onevenwichtige magie weer in balans kunnen brengen. Ben jij iemand die hier een rol in wil spelen? Dan is de professionele magie zomaar het domein voor jou.

  Op dit punt in haar ontwikkeling, botst de werkende mens tegen drie fundamentele problemen:

  Mensen zijn de natuurlijke verhouding tussen materie en energie kwijt.

  Burnout en burnin

  Weet je dat er een natuurlijke verhouding bestaat tussen materie en energie? Met andere woorden, hoeveel geestelijke inspanning past er bij een gezond lichaam. Wie die balans kwijt raakt, verliest de relatie met zijn lichaam. Waardoor we door overbelasting uitvallen, of naar binnen gekeerd afsterven.

  Uitputting resources

  Dezelfde natuurlijke verhouding vindt je terug in de natuur. De Aarde neemt en de Aarde geeft. Dieren gebruiken niet meer dan ze nodig hebben, waardoor er geen uitputting plaats vindt. Wie geen rekening houdt met deze natuurlijke balans, berooft zichzelf van zijn hulpbronnen.

  Klimaatprobleem

  Nu bijna de hele mensheid deze balans kwijt is geraakt, wordt zelfs het gehele Aardse ecosysteem verstoord. We zien het bijvoorbeeld terug in de opwarming, de plastic oceaan soep, de smeltende polen, en ga zo maar door.

  Corporate identities blokkeren de natuurlijke stroom.

  Gewetenloosheid

  Op dit moment bepaalt de economie de bewegingen van de mensheid. Bedrijven zijn leidend in de keuzes die worden gemaakt.

  Achter ‘het schild’ van de corporate identiteit, worden gemakkelijk keuzes gemaakt die niet in lijn zijn met ons mens zijn.

  Kortom, de corporate identiteit heeft de plaats van ons geweten ingenomen.

  Glazen plafond

  In vrijwel elke organisatie waar we komen, zien we een onnatuurlijke afscheiding tussen de directies of besturen en de medewerkers.

  Aan beide kanten wordt het herkend. En beiden hebben er ook last van.

  Dat komt omdat de plaats waar het ‘hart’ hoort te zitten, bezet wordt gehouden door de corporate identiteit.

  Under performance

  Wanneer mensen bewust met elkaar in verbinding zijn, kunnen ze moeiteloos hele grote prestaties verrichten.

  Echter, de realiteit in veel bedrijven is dat er met heel veel inspanning iets ‘uitgeperst’ wordt. Waarbij het ervaren van magie vaak minimaal is.

  Dat komt omdat we het niet meer voor onszelf en voor elkaar doen, maar voor de corporate identiteit.

  Mensen zien winst
  als een variabele.

  Financiële luchtbel

  Iedere financial is opgegroeid met het gedachtegoed dat winst variabel is. Waardoor je er steeds meer van kunt hebben.

  Daarmee staat de deur naar onbegrensd winst maken wagenwijd open.

  Wat heeft geleid tot een enorm gat tussen de werkelijke economie en de financiële markten.

  Kloof tussen arm en rijk

  De nettowinst die overblijft, komt in zijn algemeenheid, ten goede aan de eigenaren van het bedrijf. Dus hoe meer winst, hoe rijker zij worden.

  De onbegrensdheid van dit model, heeft er inmiddels toe geleid dat de 26 rijkste mensen ter wereld, meer  bezitten dan de armste helft van de wereldbevolking (6 miljard mensen).

  Overconsumptie

  Wie meer eet dan hij kan verwerken, wordt te dik. Wie meer verdient dan hij kan eten, gaat meer consumeren.

  Wie meer verdient dan hij kan consumeren, gaat verspillen.

  Wie meer verdient dan hij kan verspillen, gaat energie van anderen nodeloos vastzetten.

  Magie in het grote avontuur van mens en Aarde

  Je hebt een leven, je bent het niet.

  Niets gebeurt zomaar.

   Magie in het grote avontuur van mens en Aarde

   Mensen zijn té bescheiden, ten aanzien van hun eigen aandeel in de grote magie.

   De grote lijnen van ontwikkeling zijn mooier en liefdevoller, dan we vanuit onze persoonlijkheid verwachten.

   Want de creatie van een ziel overstijgt die van één leven.

   Laat staan die van zeven miljard.

   Dus, ligt hier je passie, dan is de magie van het grote avontuur beslist iets voor jou.

   De overgang van groepsbewustzijn naar individueel bewustzijn.

   Vrijheid

   Kenmerkend voor groepsbewustzijn, is dat individuele vrijheden worden opgegeven omwille van de bescherming door de groep.

   Daarnaast kent het groepsbewustzijn een piramide-achtige structuur, waarbij de leider van de groep de uiteindelijke macht heeft. Denk aan de directeur, de pastoor, de president, etc.

   Vanaf halverwege de vorige eeuw is dit plaats gaan maken voor individueel bewustzijn. Door de verbeterde leefomstandigheden maakte het verlangen naar veiligheid plaats voor het verlangen naar vrijheid.

   De toevoeging van ‘bewustzijn’ aan ‘individueel’ maakt duidelijk dat het niet gaat om het ontwikkelen van egocentrisme. Alhoewel dat op het pad van ontwikkeling een onvermijdelijke tussenstap is geweest.

   Gelijkheid

   Al honderden en misschien zelfs wel duizenden jaren, leven we in een maatschappij die allerlei vormen zoekt om de bestaande ongelijkheden, te rechtvaardigen (bron: Thomas Piketty).

   Binnen het groepsbewustzijn, kon daardoor de ongelijkheid tussen rijk aan de top en arm aan de onderkant van de piramide, zichzelf in stand houden. Waardoor nu de 26 rijksten meer bezitten dan de armste helft van de wereldbevolking.

   Wanneer mensen zich niet bewust zijn van de pure essentie van magie, zijnde de natuurlijke verhouding tussen materie en energie, zullen zij ongelijkheid creëren. Dit betekent dat wanneer het proces van individueel bewustzijn wordt ingezet, automatisch ook de weg naar gelijkheid wordt geopend.

   Verbinding

   De mens is niet bedoeld om alleen te leven. Hoe zichtbaar maakte de crises, het verlangen van mensen om elkaar te ontmoeten.

   Daarnaast is de mens evenmin bestemd om in deze tijd, te leven in gebondenheid. Want we gaan niet terug naar het pad van de slavernij.

   Wat de mens in deze tijd nodig heeft, is verbinding. Want een verbinding kan pas ontstaan na toestemming van beiden en kan verbroken worden, wanneer een van beiden daartoe besluit.

   Het is een beweging die zich in de energie al heeft gemanifesteerd, middels de sociale netwerken. De volgende stap is de manifestatie daarvan in de stof.

   Het beschikbaar komen van de vijfde dimensie in de persoonlijkheid.

   Het hart wordt leidend

   Wanneer de derde dimensie onze stoffelijke werkelijkheid is en de vierde dimensie dat wat we kunnen voelen maar niet vasthouden, wat is dan de vijfde dimensie?

   De vijfde dimensie zou je kunnen omschrijven als een extra toevoeging aan het leven dat we al kennen.

   Misschien wel de belangrijkste toevoeging, is dat het energetisch centrum in ons lichaam, verschuift van de ‘zonnevlecht’ naar het ‘hart’.

   Met de ‘zonnevlecht’ stond de denkende mens voorop. Bij de volgende stap staat de liefdevolle mens voorop.

   Natuurlijk evenwicht

   In het hart komen geest en lichaam bij elkaar. Het is de plaats van rust, waar een natuurlijk evenwicht kan worden ervaren.

   Als het hart niet werkt, verliest de geest haar basis en volgt de dood. Als het hart wel werkt, maar de geest niet werkt, dan leidt de mens een ‘comateus’ bestaan.

   Op dit moment leven we in een wereld, waarbij energie (denk maar aan de wereld van het geld) en materie (denk maar aan de natuur) uit hun natuurlijk evenwicht zijn.

   Wanneer we functioneren in een vijf dimensionale werkelijkheid, herstelt het natuurlijk evenwicht tussen materie en energie.

   Veranderend tijdsbewustzijn

   In een vierdimensionale werkelijkheid speelt het verleden een grote rol. Immers het menselijk denkvermogen, behoeft data om zich op de toekomst voor te kunnen bereiden.

   Niet eerder in haar bestaan, heeft de mensheid op zo een grote schaal informatie opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan de enorme datacenters van Google.

   Omdat het vierdimensionale denken niet de beschikking heeft over de toegang tot het fenomeen ’tijd’, is dit onvermijdelijk.

   In een vijfdimensionale werkelijkheid verlaat de beleving van tijd haar lineaire (twee dimensionale, vooruit en achteruit) karakter.

   Waardoor het gemakkelijker wordt om door de tijd ‘heen’ te bewegen.

   Het naar de Aarde brengen, van de menselijke ontwikkeling.

   Van buiten naar binnen het leven

   Het klinkt wellicht wat vreemd, maar dat wat de mens in het leven doet, vloeit voort uit de bestemming die hij of zij heeft bepaald, alvorens het ‘leven in te komen’.

   Wat, gezien de relatief primitieve staat van het menselijk bewustzijn, de beste manier is om de ontwikkeling van de mensheid te leiden.

   Door het ontwikkelen van het individuele bewustzijn, is het onvermijdelijk dat de besturing van de menselijke ontwikkeling, op de Aarde gaat plaatsvinden.

   Want de mens verliest in deze fase, het vermogen om zich te laten leiden door iets ‘van bovenaf’.

   Lange termijn visie

   Het leiden van de menselijke ontwikkeling vanaf de Aarde, behoeft een mensheid die op een bewuste wijze met elkaar kan samenwerken.

   In andere woorden, we hebben een planetaire samenwerking nodig. Waarin de natuurlijke principes, die zich al in ons menselijk lichaam laten weerspiegelen, invulling kunnen geven aan de vorm.

   Waarbij de lijnen over het perspectief van honderden tot duizenden jaren, kunnen worden uitgezet.

   Ter illustratie van een ‘buiten’aards principe, is dat de ontwikkeling van onze hoogwaardige kennismaatschappij een tijdspad van circa vierduizend jaar heeft doorlopen.

   Mens en Aarde samen

   Erkenning geven aan ‘zielen’ anders dan de menselijke, is een onvermijdelijke stap. Want met het betreden van de vijfde dimensie krijgt de mensheid daar meer en meer mee te maken.

   Zo is voor het ontwikkelen van lange termijn (over honderden jaren) visies een samenwerking met de ‘ziel’ van de Aarde belangrijk. Voor vele oude natuurvolken een vanzelfsprekend iets, maar voor de denkende mens iets onbekends.

   Vanuit de onbewuste persoonlijkheid, heeft de denkende mens zijn angsten en spookbeelden geprojecteerd op ‘zielen’ anders dan wij kennen. Denk maar aan de beroemde film ‘War of the worlds’. Voor iedere mens die zijn bewustzijn ontwikkelt, wordt duidelijk hoe dat werkt. Ook wordt duidelijk dat elke volgende laag, liefdevoller en verfijnder is dan de laag ervoor.

   Dus voor al die angstige aliën conspiracy denkers, lijkt het zinvol een volgende stap in de ontwikkeling van het bewustzijn te zetten. Want de wereldbevolking groeit door, opdat wij onze ervaringen van de planeet af kunnen ontwikkelen.

   Grote magie is een proces van Mens en Aarde samen.

   Ontdek de magie die onder de dagelijkse werkelijkheid schuil gaat.