Wat is magie?

Het woord ‘MAGIE’ roept bij iedereen beelden op. Maar laten we het eens nader bekijken.

We nemen de letters MA en de letters GIE.

Van de letters MA maken we: MAterie.
Van de letters GIE maken we: enerGIE.

Dan wordt magie dus een verbinding van de woorden materie en energie.
En dat is precies waar het overgaat!

De samenwerking van materie en energie.